Je vraagt je misschien af wat mij het meest aantrekt in politiek?  Wel, al sinds ik me kan herinneren was ik geïnteresseerd in politiek. Nachtenlang kon ik wakker liggen en nadenken over wereldproblematieken zoals armoede, honger, werkloosheid… Als kind van een arbeider en bediende en familieleden met uiteenlopende politieke voorkeuren, is de keuze voor Open Vld misschien niet zo evident. Het cliché zegt natuurlijk dat enkel zelfstandigen voor Open Vld kiezen en dat alle arbeiders een socialistische visie hebben. Ik geef toe dat mijn studiekeuze mijn politieke voorkeur mee gevormd heeft: als je economie studeert, hecht je natuurlijk veel belang hieraan en ik vind dat Open Vld een sterk economisch programma heeft. Maar, vooral het liberale gedachtegoed vind ik heel belangrijk. Vrijheid, gelijkheid (zeker in kansen), tolerantie,… dit zijn meer dan populaire woorden voor me, maar een basis, een must. Ik werd lid bij Jong VLD Gent in 2011, door een vriend die toen in het bestuur zat, mijn eerste toenadering tot de politiek. 

Op donderdag 22 maart 2012 kreeg ik een telefoontje van haar toenmalige voorzitster van Jong VLD Gent Stéphanie D’Hose met de vraag of ik wilde deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gent, die vielen op 14 oktober 2012. Na nog maar een jaar lid te zijn van Jong VLD nam ik dit in overweging, vooral uit de behoefte om mijn partij Open Vld te ondersteunen. Zonder enige verwachtingen, zeker niet aangezien ik geen echte achterban had in Gent. Ik ben namelijk afkomstig van West-Vlaanderen en heb geen familie wonen in Gent. Met een fris gemoed nam ik de uitdaging aan, en viel op door vaak aanwezig te zijn en door een opvallende campagne. Met mijn campagne trachtte ik de aandacht vast te grijpen met een leuk beeld, om lezers zo door te sluizen naar de verkiezingsboodschappen. Deze campagne kreeg toch wat aandacht bij de media, iets wat niet zo verwonderlijk is doordat ik beroepshalve de media van dichtbij leerde kennen en begrijpen. Mijn uiteindelijke resultaat was 385 voorkeurstemmen, op plaats 31 op de lijst. Een ondankbare plaats, maar een prima resultaat. Ik 'sprong' over 9 mensen die voor mij op de lijst stonden (en dus minder stemmen haalden dan mij). 

Vanaf februari 2013 tot eind 2013 was ik binnen Jong VLD Gent communicatieverantwoordelijke en politiek commissaris. Als communicatieverantwoordelijke hield ik me vooral bezig met het communiceren van evenementen en met de communicatiestrategie. Als politiek commissaris was ik onderdeel van de cel politiek. Dit orgaan buigt zich over de politieke actualiteit en werkt de politieke activiteiten verder uit.

Sinds november 2012 werd ik actief bij Jong VLD nationaal: de koepelorganisatie over de verschillende Jong VLD afdelingen. Wat begon met een enkel congres en een receptie groeide uit tot een echte passie: mee debatteren en discussiëren binnen de politieke stuurgroep, helpen met ludieke acties uitwerken om persaandacht te trekken, het organiseren van een grote ledenenquête om te onderzoeken wat onze leden boeit, actief deelnemen aan de werkgroep communicatie, meehelpen schrijven aan de congresteksten etc. Ik doe alles met evenveel passie en plezier. In november 2013 werd ik verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van Jong VLD nationaal voor de provincie Oost-Vlaanderen. Ik nam de taak als kernlid van Jong VLD nationaal op, namelijk communicatieverantwoordelijke, tot eind september 2014. 

Sinds februari 2014 ben ik bestuurslid bij Open Vld en Jong VLD Buggenhout, aangezien ik ben gaan samenwonen met Roel in Buggenhout. Hier hou ik me vooral bezig met de communicatie, PR en website. Sinds september 2015 ben ik voorzitter van Jong VLD Buggenhout. 

Omdat we niet graag half werk doen, hebben Roel en ik samen beslist begin 2017 om uit de politiek te stappen. Meer uitleg over deze beslissing, vind je hier.